Als u regelmatig op verschillende locaties werkzaam bent en gebruik maakt van mobiele scanners voor aanwezigheid, uren en beoordeling van personeel, dan wilt u de gegevens die geregistreerd worden met deze scanners graag in een personeelsinformatiesysteem samenvoegen in combinatie met de planning. Met poolmanager is deze samenvoeging afhankelijk van de data, in veel gevallen mogelijk.