Uren kunnen worden geregistreerd via internet, door middel van de eigen Poolmanager webpagina van medewerkers of opdrachtgevers.

 

Ook kunnen de uren worden doorgeven via de Poolmanager Mobile pagina.
Dit scheelt voor veel partijen een hoop invoerwerk en gewerkte uren zijn snel bekend. 

 

Daarnaast wordt de kans op fouten kleiner en kunnen medewerker of opdrachtgever geregistreerde uren accorderen.
Dit scheelt in de controle werkzaamheden. 

 

Als u veel op verschillende locaties werkt is het vaak niet eenvoudig om een handige  urenregistratie te voeren.
Met Poolmanager Mobile is dit verleden tijd.

 

Begin- en eindtijden kunnen direct geregistreerd worden met uw mobiele telefoon, wat de administratieve last verkleint.