Naast de geplande tijden van de verschillende medewerkers, registreert Poolmanager ook de daadwerkelijk gewerkte uren en verschillende vergoedingen en looncomponenten.


Hierdoor is Poolmanager in staat diverse vormen van nuttige management informatie  te genereren over het verleden, heden en de eventuele  toekomst perspectieven van uw bedrijf.


Groei per kostenplaats, vervullingpercentages, saldo contract uren per werknemer en opdrachtgever, in en uitstroom, aanwezigheidregistratie, ervaring van een medewerker bij een bepaalde afdeling en klant,  bieden u de mogelijkheid om snel in te kunnen spelen op veranderingen en de kwaliteit van het werkproces te optimaliseren.
 

De tijdregistratie kan zowel handmatig worden ingevoerd in Poolmanager of online via de webapplicatie door de opdrachtgever/afdeling, via tijdregistratie terminals, RFID systemen, mobiele telefoons, kassasystemen en  barcode scanners.