Algemeen:
Poolmanager Web is optioneel te verkrijgen bij Poolmanager als webapplicatie. Hiermee is vergaande communicatie tussen medewerkers, opdrachtgevers en planning via Internet mogelijk. De website wordt op eenvoudige wijze beheerd door de planning.

 
Bezoekers kunnen voor hen relevante gegevens inzien en wijzigen. Ook kan er nieuwe informatie worden doorgegeven. Al deze informatie wordt automatisch binnen Poolmanager verwerkt en geïntegreerd in de planning.

Poolmanager Web wordt aangepast aan uw huisstijl en is bereikbaar vanaf uw eigen site.
 
Voor medewerkers:
Medewerkers kunnen op internet hun planningsgegevens opvragen. Belangrijke gegevens in de planning worden getoond aan de medewerker.

Als medewerker zie je ondermeer wanneer je moet werken, bij wie en waar je je moet melden, en wat de regels en functievereisten zijn.

 

Ook kunnen de medewerkers gemakkelijk opgeven op welke dagen zij graag zouden werken of wanneer zij juist niet beschikbaar zijn.  

De medewerker kan altijd de eigen gewerkte uren en geplande uren inzien en hun persoonsgegevens wijzigen in geval van bijvoorbeeld een verhuizing of de aanschaf van een nieuwe mobiele telefoon.
 

Voor opdrachtgevers en/of afdelingshoofden:

Opdrachtgevers krijgen via internet inzicht in de laatste stand van zaken van de opdrachten die zij hebben uitstaan. De opdrachtgever kan zien wie er komt werken en hoe laat , wat zijn de kenmerken van deze medewerkers (ervaringsniveau, specifieke competenties en eigenschappen ),hoeveel medewerkers moeten er nog geregeld worden etc.

 

Daarnaast kunnen zij via Internet nieuwe opdrachten uitzetten bij de klant. Hierbij wordt alle informatie verzameld die voor de klant nodig is voor het invullen van deze opdracht.

 

Sinds 2009 kunnen door de opdrachtgever via de website de gewerkte uren en looncomponenten worden geregistreerd welke direct worden verwerkt in Poolmanager.

Deze uren kunnen in Poolmanager nog worden gecontroleerd en direct worden geëxporteerd naar het salaris- en facturatie- systeem.

 

Online tijdregistratie maakt werkbriefjes overbodig en reduceert met 50% de loonadministratieve handelingen van uw bedrijf.

 

Voor uw planners:

De planning beheert de inhoud van de Poolmanager website. Zij kunnen op eenvoudige wijze: het nieuws voor medewerkers en opdrachtgevers bijhouden, drukke dagen waarop medewerkers zich kunnen inschrijven aanmaken, foto's plaatsen, gebruikersaccounts en bezoekersstatistieken bijhouden.