Verwiel en Wijngaard Poolmanagement wil u graag effectiever laten zijn in uw personeelplanning. Maar wat is dat eigenlijk personeelsplanning?

 

Als we zoeken op www.encyclo.nl naar de defintie van personeelsplanning komen we al vrij snel op de volgende twee bruikbare omschrijvingen:

 

- Personeelsplanning: Systemen en procedures met behulp waarvan een organisatie op het gewenste tijdstip en de gewenste plaats over het juiste aantal gekwalificeerde personen kan beschikken ter verwezenlijking van haar doelstellingen.

 

- Personeelsplanning: Alle activiteiten in organisaties rond planning van personeelsinzet, zodat bekend is hoeveel medewerkers op welke plek in de organisatie nodig zijn, wat ze moeten kunnen, wanneer ze er moeten zijn.

 

Bovenstaand, zijn twee algemene omschrijvingen van personeelsplanning. Wij hebben Poolmanager ontwikkeld om het beheren, plannen en administratief afhandelen van groepen medewerkers, die worden ingezet op kortcyclische projecten te vereenvoudigen en te verbeteren.

 

Deze kortcyclische projecten kenmerken zich door een onregelmatige behoefte behoefte aan personeel, veel last minute aanvragen en wijzigingen. Voor dergelijke projecten worden vaak 'pools' met medewerkers opgericht. De medewerkers in deze pools hebben vaak complexe beschikbaarheden. Het zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van klanten of afdelingen en medewerkers is een ingewikkeld proces en is zeer arbeidsintensief.

 

Onder Poolmanager vindt u meer informatie over onze software.