Binnen de food-productie branche zijn we ondermeer actief bij grote bakkerijen en een ijsfabriek. De urenregistratie gekoppeld aan de personeeladministratie is een belangrijke wens van veel opdrachtgevers, Poolmanager maakt dit mogelijk.


Ook kan men door de verschillende mogelijkheden van de Poolmanager software tot een verbetering van de samenwerking met uw personeelsleverancier komen wat uiteindelijk de kwaliteit ten goed komt en kosten zal besparen.


Wij lichten u graag de mogelijkheden van Poolmanager Web of de Poolmanager-Poolmanager connectie in de samenwerking met uw personeelsleverancier toe. U zult meer inzicht en grip krijgen op uw personeelsbestand en beter in staat zijn om uw leveranciers te sturen en te controleren.


Poolmanager wordt veelal ingezet bij het optimaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgever en personeelsleverancier bij een inhouse-constructie of poolmanagement-overeenkomst.