Voor productiewerk geldt dat er vaak gebruik wordt gemaakt van ploegendiensten, waarbij vaste medewerkers worden aangevuld met flexibele krachten al naar gelang de hoogte van de benodigde productie per dag.

 
Poolmanager is reeds actief bij verschillende productiebedrijven in food en non-food. De wisselende diensten en soms laatste moment wijzigingen, tezamen met de wens om de planning te koppelen aan een tijdregistratiesysteem hebben deze bedrijven gemeenschappelijk.

 

Doordat verlof en verzuim ook geregistreerd worden ontstaat een volledig inzicht in het personeelsbestand. Tevens is men in staat om zich snel aan te passen aan de vraag zonder dat er een probleem voor de administratie ontstaat.