Distributiecentra maken veel gebruik van flexibel personeel in samenwerking met vast personeel. 

 

Vaak is er van verschillende uitzendbureaus personeel aanwezig en worden uren geregistreerd door middel van klokken of scanners. Het beheren van al deze medewerkers is meestal geen gemakkelijke opgave. Poolmanager kan hier een goede structuur in aanbrengen en biedt veel managementinformatie over de personeelsinzet.

 

Door Poolmanager zult u efficiënter met uw inzet omgaan en u zult hierdoor kosten besparen. Tevens bent u altijd op de hoogte over welk personeel op de vloer aanwezig is, of zou moeten zijn, ook van uw inleen medewerkers.