Binnen de logistieke sector heeft men veelal te maken met complexe personeelsplanningen. Niet alleen door wisselende diensten qua tijden, maar ook door de wisselende behoeften aan kwalificaties en eigenschappen. Veelal wordt gebruik gemaakt van flexpools om in te kunnen springen op deze flexibele personeelsbehoefte. Poolmanager biedt voor deze complexe planningen de uitstekende ondersteuning.


Mede door het koppelen van de personeelsinformatie aan de urenregistratie is een belangrijk voordeel te behalen. Dit kan onder andere door middel van internet, klokkasten, scanners of RFID oplossingen.