Voor de bedrijfscatering biedt het werken met Poolmanager vele voordelen.

 

Onze krachtige tool scheelt u veel tijd in de planning van de verschillende diensten. Tevens heeft u altijd inzichtelijk wie waar aan het werk is op een bepaald moment. Uw verlof en verzuim registratie is gekoppeld aan de planning en de uren worden goed geregistreerd.

 

Zo kunt u uw contracturen optimaal benutten en heeft u altijd inzichtelijk hoe het staat met de min-max urensaldi van uw personeelsbestand. U kunt hier tijdens het plannen beter rekening mee houden, zodat overuren of minuren tot een minimum worden beperkt.